Товарна біржа агропромислового комплексу центральних областей України була заснована 08 травня 1996 року.

Товарна біржа спеціалізується на торгівлі сільськогосподарською продукцією, в першу чергу зерновими, постільки розташована в регіоні їх виробництва. Питома вага контрактів на сільськогосподарську продукцію складає більше 95% їх загальної вартості.

Організаційно Товарна біржа є об’єднанням виробників і продавців з метою проведення торгових операцій. В даний час Товарна біржа має 42 члена біржі, які приймають участь в торгах безпосередньо або через створені ними брокерські контори.

Товарна біржа проводить торги на принципах публічності і рівноправності. Укладені на Товарній біржі угоди не потребують нотаріального засвідчення та є обов’язковими для виконання їх сторонами при внутрішніх і зовнішньоекономічних взаємовідносинах. Учасники торгів користуються різноманітними послугами біржі: інформаційними, консультативними та ін.

Товарна біржа приймає участь в реформуванні національної економіки, приватизаційних процесах, становленні ринкових відносин. Спеціалістами біржі проводяться приватизаційні аукціони та торги з продажу основних фондів, які є державною власністю.

Комп’ютерне супроводження процесу торгів, кваліфіковані спеціалісти, стандартизація умов і точне виконання правил зводить до мінімуму втрати часу для укладання угоди.

Товарна біржа акредитована ДПАУ в якості уповноваженої біржі з продажу активів, що знаходяться в податковій заставі; має договір з ФДМУ з продажу майна, що перебуває у державній власності; ліцензію на проведення земельних торгів, видану Державним комітетом України із земельних ресурсів; сертифікат суб’єкта оціночної діяльності; висновок МінАПУ на відповідність вимогам; є членом Асоціації «Союз бірж України».

Крупная птица длина 180 см, размах крыльев 2 м http://worldencyclo.ru/ Этот пеликан белого или сероватого цвета.