Нормативна база з оцінки землі

При визначенні вартості враховуються основні ціноутворюючі чинники, що впливають на ринкову вартість об’єкту оцінки. Оцінка виконується відповідно до діючих нормативно-законодавчих документів України:

 Цивільним кодексом України.
 Земельним кодексом України.
 Законом України «Про оцінку майна, майнових прав і професійної оцінної діяльності в Україні» № 2658-III від 12.07.01 р., введений в дію 08.09.01 р.
 Законом України «Про оцінку земель» №1378-IV від11.12.2003 р.
 Законом України «Про платню за землю» №2535-XII від 03.07.1992 р.
 Національним стандартом N 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440.
 Національним стандартом N 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442.
 Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою КМУ № 1531 від 11.10.2002 р.
 Порядком проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему України №2 від 09.01.2003 р.

Нормативна база з проведення земельних торгів
1.  Цивільний кодекс України.
2.  Земельний кодекс України.
3.  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».
4.  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 580 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення земельних торгів.
5.  Закон України «Про оцінку земель» №1378-IV від 11.12.2003 р.
6.  Закон України «Про платню за землю» №2535-XII від 03.07.1992 р.
7.  Закон України «Про оренду землі»
8.  Закон України «Про землеустрій»
Купить путеводители 2013 года