Товарна біржа АПК ЦО України пропонує свої послуги по організації та проведенню аукціонів та відкритих біржових торгів з:

 реалізації майна підприємств-банкрутів та пошук потенційних покупців на майно підприємств-банкрутів;
 реалізації рухомого майна, в т.ч. транспортних засобів;
 продажу на аукціоні об’єктів приватизації, в тому числі об’єктів незавершеного будівництва;
 продажу майна, що перебуває у державній власності, відчуження якого можливе з дозволу органів приватизації;
 продажу майна підприємств державного сектору економіки, які знаходяться в процедурі банкрутства;
 продажу дебіторської заборгованості;
 надання консультацій по співпраці з бюро технічної інвентаризації та державними структурами;
 оперативне оформлення результатів аукціонів, біржових торгів;
 надання послуг ліцитатора для проведення відкритих торгів (аукціонів);
 надання банківського рахунку для гарантійних внесків та контроль за надходженням коштів за придбане майно.


Організація біржових торгів

Організація біржових торгів та їх ефективність залежать від багатьох чинників – спеціалізації біржі, особливостей біржового товару, механізму ведення торгів і власне технології торгів. Основним документом, який регламентує організацію біржової торгівлі, є правила біржової торгівлі, що розробляються і затверджуються кожною біржею самостійно, але з урахуванням чинного законодавства, що регулює біржову діяльність у країні.

Біржовий процес поєднує взаємопов’язані операції, що виконуються в певній послідовності з урахуванням специфіки біржових торгів. Залежно від технології проведення біржових торгів значною мірою побудована організація торгів на біржі. Для всіх технологій проведення біржових торгів характерні такі операції:

 вивчення попиту і пропозиції товару за межами біржі і вихід брокера на біржу;
 узгодження умов угоди між брокером-продавцем і брокером-покупцем, укладення біржової угоди у процесі біржового торгу;
 оформлення та реєстрація біржової угоди, біржового контракту і розрахунок з біржею;
 розрахунок клієнта з брокером за здійснення біржової угоди;
 поставка та одержання товару, розрахунок за нього між клієнтами брокерів.

На успішне здійснення біржової торгівлі поряд із зазначеними чинниками істотно впливає форма проведення торгів, ширина, глибина та опірність ринку.

Глибина ринку визначається розміром партії товару, що пропонується (або реалізується), ширина – кількістю продавців та покупців на ринку, опірність (опір ринку) – діапазоном цін, у якому учасники торгів висловлюють готовність укладати угоди. Разом із поняттям «опірність» (опір ринку) слід розглянути поняття «спред». Спред – це розрив між мінімальною ціною продавця та максимальною ціною покупця. Виокремлюють спред позитивний і негативний залежно від величини різниці (розриву).


Порядок організації торгівлі на аукціонах

На аукціоні стартову ціну того чи іншого товару призначає сам продавець. Ця ціна під час аукціонних торгів збільшується до максимально можливого рівня, визначеного учасником торгів, який запропонував найвищу ціну. На фінальну аукціонну ціну прямим чином впливає попит, що склався на даний вид товару (включаючи і процес самих аукціонних торгів), популярність (у певному сенсі слова «елітність») аукціону, а також якість та інтенсивність рекламно-інформаційної підтримки представлених на аукціоні товарів.

Аукціон — комерційна організація, яка має необхідні для проведення торгів приміщення, навчений і атестований персонал та відповідне обладнання. Найчастіше мають місце аукціони, які організовані у вигляді акціонерних товариств (ВАТ, ЗАТ). Аукціонну торгівлю можуть вести і ті організації, для яких торги базовим видом комерційної діяльності не є, однак у їх статутних документах право на проведення аукціонів передбачено. Сюди можна віднести аукціони, які проводяться товарними біржами, художніми салонами, постійно функціонуючими виставками-ярмарками, лізинговими компаніями (аукціон конфіскату за невиплату).

Фахівці розрізняють аукціони за їх видами. Наприклад, у залежності від схеми їх організації аукціони бувають добровільними і примусовими, у залежності від технології їх проведення — аукціони згідні та з пониженням цін.

Аукціони добровільні організуються з ініціативи власників тих чи інших товарів (майна) з метою їх реалізації за найвигіднішими умовами. Аукціони примусові можуть бути організовані державними органами та організаціями для реалізації конфіскованих, неоплачених, незатребуваних товарів, невикупленого або закладеного майна.

Згідний аукціон (тобто аукціон з підвищенням цін) відкривається з оголошення мінімальної продажної ціни товару, яка встановлена його продавцем. Покупці роблять до цієї ціни додачі (надбавки певним ціновим (грошовим) кроком). Величина додачі має бути не нижче тієї мінімальної надбавки, яка встановлена правилами проведення аукціонного торгу. У тому випадку якщо покупці не пропонують чергове «крокове» підвищення ціни, товар вважається реалізованим останньому покупцеві, який запропонував за нього найвищу ціну. Цей метод ведення аукціону вважається згідним. Якщо після оголошення ведучим аукціоністом мінімальної надбавки учасники погоджуються підняти ціну на певну величину надбавки умовними знаками, а аукціоніст оголошуючи нову ціну на лот, не називає при цьому покупця, то цей метод проведення аукціону вважається німим або негласним. При такому способі аукціонного торгу ім’я покупця зберігається у таємниці. Такий порядок аукціонних торгів найчастіше має місце під час продажу коштовностей, дорогих предметів мистецтва і раритетних речей.

На аукціонах, проведених за схемою зниження цін, спочатку оголошується дещо завищена початкова ціна. У процесі ведення торгів вона поступово знижується до моменту отримання згоди на купівлю товару з боку одного з покупців — учасників аукціону. Зниження ціни ведеться кроком заздалегідь встановлених знижок.

При організації аукціонної діяльності слід керуватися Положенням про аукціон, яке затверджується загальними зборами акціонерів (засновників, учасників, пайовиків та ін.). Керівництво підготовкою та веденням аукціонних торгів здійснює аукціонний комітет. До його складу включаються: директор аукціону (управитель), експерт, комерсант, бухгалтер, юрисконсульт, фахівець із маркетингу і ведучий-аукціоніст. Кожен член аукціонного комітету зобов’язаний виконувати функції, які прямо визначені його посадовими обов’язками.

Аукціони у пострадянських країнах ще не набули тієї популярності і поширенності, що властива аукціонним торгам у інших країнах світу (у першу чергу це стосується Сполучених Штатів і країн «Старої» Європи). Там аукціони проводяться навіть на місцевому (іноді — муніципальному, часом навіть сільському) рівні, проходять вони на подив швидко та цілком виправдовують комерційні сподівання, що покладаються на них як із боку продавців різних товарів, так і з боку дбайливих покупців. Це й рибні аукціони, і аукціони вживаних автомашин, і навіть аукціони мотлоху та непотрібних речей, які, виявляється, вигідніше продавати через аукціонні торги, ніж просто на «блошиному» ринку.