• Оцінка інтелект. власності
  • Оцінка інтелект. власності
  • Оцінка інтелект. власності
  • Оцінка інтелект. власності
  • Оцінка інтелект. власності
  • Оцінка інтелект. власності

Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності

Під оцінкою прав на об’єкти інтелектуальної власності розуміється оцінка таких об’єктів:

 літературні та художні твори;
 комп’ютерні програми;
 компіляції даних (бази даних);
 фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 раціоналізаторські пропозиції;
 сорти рослин, породи тварин;
 комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 комерційні таємниці;
 інші об’єкти, що згідно із законодавством належать до об’єктів права інтелектуальної власності.

Для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовуються такі методичні підходи: дохідний; порівняльний; витратний.

Дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об’єкта оцінки.

Порівняльний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовується у разі наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку подібних об’єктів та умови договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об’єкти.

Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об’єкта оцінки.

Подати заявку на оцінку