ТОВ «Біржа АПК ЦО України» з 02 травня 2022 року проводить аукціони з продажу необробленої деревини через торгову площадку ТОВ «Українська універсальна біржа» за посиланням: https://utsd.uub.com.ua

Посилання на Електронну торгову систему — https://utsd.uub.com.ua/customer/login

В разі виникнення питань — телефонуйте або пишіть на вайбер — 0964087505.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні учасники біржових торгів!

Звертаємо вашу увагу на те, що окрім організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів, важливим напрямком роботи ліцензованої товарної Біржі є контроль та моніторинг виконання учасниками своїх договірних зобов’язань. З цією метою Біржею було розроблено і впроваджено систему моніторингу, яка в щоденному режимі здійснює аналіз та контролює дотримання учасниками своїх зобов’язань за результатами біржових торгів, а саме:

  • укладення договорів купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів;
  • здійснення відповідних розрахунків;
  • приймання та/або поставки виграної продукції.

Додатково, кожен учасник аукціону, чиї права були порушені, може з власної ініціативи повідомити Біржу (Агента Біржі, якого було залучено до аукціону) про такі порушення шляхом надсилання на електронну адресу, розміщену на офіційному вебсайті Біржі, листа з відповідними підтверджуючими документами (копія договору, виписки з рахунку тощо).

За фактом виявленого порушення Біржа в тісній взаємодії з Агентами проводить детальну перевірку, збираючи та аналізуючи отримані від учасників документи та пояснення, іншу інформацію, що стосується розгляду конкретної справи та приймає рішення щодо застосування санкцій до недобросовісних учасників.

За результатами розгляду кожної справи Біржа інформує її фігурантів про прийняте рішення щодо застосування санкцій шляхом направлення листа-повідомлення на їх електронні адреси, розміщує інформацію на офіційному вебсайті Біржі та Агента (у випадку його залучення до аукціону).

Санкції, які можуть застосовуватися Біржею до недобросовісних учасників біржових торгів, поділяються на фінансові та адміністративні.

Фінансові:

  • штраф;
  • утримання гарантійного внеску.

Адміністративні:

  • попередження;
  • зупинення допуску;
  • припинення членства.

Резюмуючи вищесказане у відповідності з сьогоденням наголошуємо, що біржовий моніторинг на ринку деревини – це складний і необхідний процес, метою якого є підвищення дисципліни виконання договірних зобов’язань та захист ринку і його учасників від маніпуляцій та розбалансування.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовано санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі, є головним принципом роботи Української енергетичної біржі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Рішенням від 30 листопада Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 10 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, що відбулися 17 березня, 29 квітня, 6, 9, 30 червня, 7, 14 липня, 24 серпня 1 вересня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Хмельницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Київської областей. До шести учасників-порушників застосовано санкції терміном на 1 місяць. До чотирьох — терміном на 3 місяці. Також до двох із учасників застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Торги на УЕБ відбуваються на засадах конкуренції і завжди прозорі та доступні для учасників ринку. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УУБ застосувала санкції до десяти учасників-порушників торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Головними засадами роботи Української універсальної біржі – є неухильне дотримання чинного законодавства, регламенту та правил торгівлі. Тому на біржі діє постійний моніторинг щодо виконання учасниками торгів своїх зобов’язань до укладених договорів.

Наглядова рада УУБ була вимушена застосувати санкції до десяти учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 31 травня, 1, 29 червня, 1, 20, 28, 29 липня, 9 та 15 вересня.

Для семи учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Чернігівської, Житомирської, Черкаської, Рівненської, Закарпатської, Чернівецької та Вінницької областей. Ще на двох учасника накладені санкції у вигляді недопущення до участі у наступних торгах протягом трьох місяців, що будуть ініційовані лісгоспами Закарпатської та Вінницької області. Також, ще для одного учасника-порушника санкції передбачають утримання гарантійного внеску, як штрафу.

Застосування санкцій — це вимушена міра для забезпечення конкуренції, прозорості торгів та рівних умов для всіх учасників.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» наголошує – для недопущення виникнення подібних ситуацій, учасникам аукціонів необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та виконувати свої зобов’язання до умов укладених договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовані санкції до п’яти учасників-порушників на УУБ за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Українська універсальна біржа працює за принципом неухильного дотримання правил торгівлі, нормативно-правових документів та регламенту. Тому на біржі діє постійний моніторинг відносно недопущення порушень сторонами своїх зобов’язань стосовно умов укладених договорів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до п’яти учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулися 15, 23 червня, 14 липня, 9, 18 серпня та 21 вересня.

Для трьох учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Сумської, Черкаської та Чернігівської областей. Ще на одного учасника накладені санкції у вигляді недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісгоспами Львівської області та утримання гарантійного внеску, як штрафу. Також, ще для одного учасника-порушника санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом трьох місяців та утримання гарантійного внеску, як штрафу.

Наглядова рада УУБ наголошує, що санкції є вимушеною мірою для забезпечення конкуренції торгів, прозорості та рівних прав для всіх учасників аукціонів. Для недопущення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися виконання регламенту, правил торгівлі та умов договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УУБ застосувала санкції проти учасників-порушників торгів за напрямком «Необроблена деревина»

Головними засадами роботи Української Універсальної біржі є дотримання чинного законодавства, нормативно-правових документів та правил торгівлі. На біржі діє постійний моніторинг учасників торгів щодо порушень сторонами своїх зобов’язань до умов укладених договорів і регламенту.

 

 

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до шести учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулися 29 червня, 1, 8, 20 липня, 10 серпня та 9 вересня. Для всіх шести учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Чернігівської, Черкаської й Житомирської областей.

 

Наглядова рада УУБ була вимушена застосувати санкції до восьми учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 23, 28, 29 червня, 17, липня, 1 та 6 серпня. Для семи учасників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Житомирської області. Ще до одного учасника-порушника застосовані санкції у вигляді недопущення до торгів протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісгоспами Черкаської області, та утримання гарантійного внеску, як штрафу.

 

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до восьми учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 26 квітня, 6 травня, 2, 3, 13, 14, та 20 червня. Для трьох учасників порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Полтавської, Чернігівської та Сумської областей. Для двох учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом трьох місяців, що будуть ініційовані лісгоспами Чернігівської та Закарпатської областей. На двох учасників накладені санкції у вигляді утримання гарантійного внеску, як штрафу. До ще до одного учасника-порушника застосовані санкції у вигляді недопущення у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Полтавської області та утримання гарантійного внеску, як штрафу.

 

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» була вимушена застосувати санкції до п’яти учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 20 травня, 7,8,23 червня та 16 серпня. Для двох учасників порушників санкції передбачають недопущення до участі в наступних аукціонах протягом трьох місяців, що будуть ініційовані лісовими господарствами Закарпатської області. Ще на трьох учасників-порушників накладені санкції у вигляді їх недопущення до участі в наступних аукціонах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісгоспами Закарпатській, Черкаської та Сумської областей.

 

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» була вимушена застосувати санкції до десятьох учасників-порушників Регламенту, які брали участь в аукціонах 19 квітня, 6, 9, 18 травня та 1, 2, 3, 22 червня 2022 року. Для восьми учасників санкції передбачають недопущення у наступних аукціонах терміном на три місяці, що будуть ініційовані відповідними лісовими господарствами Чернігівської, Черкаської та Сумської областей. Ще на двох учасників-порушників накладені санкції у вигляді недопущення до участі в аукціонах строком на три місяці, що будуть ініційовані відповідними лісовими господарствами Вінницької та Закарпатської області, та фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску, як штрафу.

 

 

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою з метою забезпечення рівних умов для всіх учасників, конкуренції та прозорості торгів.

Для запобігання виникнення подібних ситуацій необхідно суворо дотримуватися правил торгівля та обов’язково виконувати умови договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовано санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі, є головним принципом роботи Української енергетичної біржі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Рішенням від 14 листопада Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 10 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, що відбулися 29, 30 березня, 2 травня, 6, 23, 24 червня, 14 липня, 9, 11 та 18 серпня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Житомирської, Івано-Франківської, Черкаської, Чернівецької та Київської областей. До семи учасників-порушників застосовано санкції терміном на 1 місяць. До трьох — терміном на 3 місяці.

Торги на УЕБ відбуваються на засадах конкуренції і завжди прозорі та доступні для учасників ринку. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Українська енергетична біржа працює на засадах чіткого дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів та правил торгівлі. Тому діє постійний моніторинг учасників торгів щодо порушень вимог регламенту, виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів.

 

Біржовий комітет застосував санкції до 17-ти учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, неукладення договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем за результатами аукціонів з продажу необробленої деревини, що відбулися 15, 18, 25, 29, 30 березня, 1, 6, 7, 8, 12, 15, 28 квітня, 3, 30, 31 травня, 3 та 9 червня 2022 року.

16-ть учасників-порушників протягом 3-х місяців не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Кіровоградської, Житомирської, Черкаської, Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей. Ще до одного з учасників, окрім недопущення до участі у біржових торгах (аукціонах) протягом 3-х місяців, застосовано фінансову санкцію у вигляді утримання частини гарантійного внеску, як штрафу.

 

Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до дев’яти учасників-порушників, які брали участь у торгах за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали», через порушення регламенту, зокрема невиконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу за результатами аукціонів, що відбулись 30 березня, 12, 19, 21, 25 квітня та 2, 16, 25, 27 травня 2022 року.

Для семи учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних аукціонах протягом трьох місяців у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківської, Полтавської, Черкаської областей. Ще для двох учасників застосовані санкції у вигляді недопущення до наступних торгів протягом трьох місяців, що будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківської області, та фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску, як штрафу.

 

Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 18 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, неукладення договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем за результатами аукціонів з продажу необробленої деревини, що відбулися 19, 22, 25, 29, 30, березня, 5, 10, 11, 12, 18, 26, 28 квітня, 3, 17 травня та 23 червня 2022 року.

Учасники-порушники протягом 3-х місяців не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Хмельницької, Київської, Тернопільської, Кіровоградської, Рівненської, Черкаської, Чернівецької областей. До одного з учасників застосовано фінансову санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску, як штрафу.

 

Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 10 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, неукладення договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем за результатами аукціонів з продажу необробленої деревини, що відбулися 18, 19, 21, 28, 29, 30, 31 березня, 4, 5, 8, 11 квітня, 2 та 12 травня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Черкаської, Івано-Франківської, Житомирської, Полтавської, Закарпатської, та Київської областей. До шести учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць. До трьох учасників — терміном на 3 місяці. Також до одного з учасників застосовано санкцію у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

 

Біржовий комітет ТОВ «Українська енергетична біржа» наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення рівних прав всіх учасників торгів, прозорості та конкуренції.

Для недопущення виникнення подібних ситуацій необхідно дотримуватися правил торгівлі й виконання зобов’язань всіма учасниками торгового процесу.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні учасники торгової сесії з продажу необробленої деревини!

ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ 25158707) із залученням агента «Біржа агропромислового комплексу центральних областей України» (код ЄДРПОУ 24350147)

08 грудня 2022 року

проводить додатковий аукціон з продажу необробленої деревини лісовими господарствами Черкаської області – ресурсу 4 кварталу 2022 року – з використанням електронної торгової системи https://utsd.uub.com.ua.

 

Розклад аукціонів на 08.12.2022 р.:

ДП «Уманське ЛГ» — з 09:00 до 09:15 2954 — Умань

ДП «Чигиринське ЛГ» — з 09:15 до 09:30 2956 — Чигирин

ДП «Смілянське ЛГ» — з 12:30 до 12:45 2979 — Сміла (втрата)

 

Для участі в аукціоні потрібно акредитуватись на ТОВ «УУБ» (інформація про порядок акредитації за посиланням https://www.uub.com.ua/akredytatsiya/neobroblena-derevyna) та подали на e-mail: tovagrobirga@gmail.com наступні скановані копії документів:

— заявку про участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності);

— довідку про переробку за попередній квартал, з підписом та печаткою (за наявності);

— платіжні доручення з відміткою банку про сплату гарантійного внеску та внеску за обробку даних.

 

Учасники аукціону:

— сплачують гарантійний внесок у розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вартості лотів на р/р № UA263806340000026002083095005 в ПуАТ «КБ»АКОРДБАНК», МФО 380634 , код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – ТОВ «Українська універсальна біржа» (в призначені потрібно вказувати № аукціону);

— сплачують внесок за обробку даних у розмірі 500,00 грн. в т.ч. ПДВ на р/р UA573253650000000260090030072, в АТ «Кредобанк»,  МФО 325365, код ЄДРПОУ — 24350147, отримувач – ТОВ «Біржа агропромислового комплексу центральних областей України» (в призначені потрібно вказувати № аукціону).

УВАГА! Гарантійний внесок та внесок за обробку даних — сплачуються учасниками аукціону до закінчення терміну прийому заяв на участь в аукціоні, а саме — до 12:00 год. 07 грудня 2022 року.

Учасник, який подає заявку на участь в торговій сесії підтверджує свою згоду з умовами викладеними у Регламенті.

 

Контакти:

ТОВ «УУБ» — 044 3 830 830

Агент ТОВ «Біржа АПК ЦО України» – 096-40-87-505

Розпорядок роботи УУБ: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 17.30.

Розпорядок роботи Агента: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 16.00.

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки!

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні учасники торгової сесії з продажу необробленої деревини!

ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ 25158707)  із залученням агента ТОВ  «Біржа агропромислового комплексу центральних областей України» (код ЄДРПОУ 24350147)

09 грудня 2022 року

проводить додатковий аукціон з продажу необробленої деревини лісовими господарствами Черкаської області – ресурсу 4 кварталу 2022 року – з використанням електронної торгової системи https://utsd.uub.com.ua.

 

Розклад аукціонів на 09.12.2022 р.:

ДП «Черкаське військове лісництво» — з 14:00 до 14:15 3007 — ЧВЛ

Монастирищенське КСЛГП з 14:15 до 14:30 3011 — Монастирище

 

Увага! Крок аукціону становить 1% (один відсоток) від початкової вартості лоту!

 

Для участі в аукціоні потрібно акредитуватись на ТОВ «УУБ» (інформація про порядок акредитації за посиланням https://www.uub.com.ua/akredytatsiya/neobroblena-derevyna та подали на e-mail: tovagrobirga@gmail.com наступні скановані копії документів:

— заявку про участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності);

— довідку про переробку за попередній квартал, з підписом та печаткою (за наявності);

— платіжні доручення з відміткою банку про сплату гарантійного внеску та внеску за обробку даних.

 

Учасники аукціону:

— сплачують гарантійний внесок у розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вартості лотів на р/р № UA263806340000026002083095005 в ПуАТ «КБ»АКОРДБАНК», МФО 380634 , код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – ТОВ «Українська універсальна біржа» (в призначені потрібно вказувати № аукціону);

— сплачують внесок за обробку даних у розмірі 500,00 грн. в т.ч. ПДВ на р/р UA573253650000000260090030072, в АТ «Кредобанк»,  МФО 325365, код ЄДРПОУ — 24350147, отримувач – ТОВ «Біржа агропромислового комплексу центральних областей України» (в призначені потрібно вказувати № аукціону).

УВАГА! Гарантійний внесок та внесок за обробку даних —  сплачуються учасниками аукціону до закінчення терміну прийому заяв на участь в аукціоні, а саме — до 12. 00 год. 08 грудня 2022 року.

Учасник, який подає заявку на участь в торговій сесії підтверджує свою згоду з умовами викладеними у Регламенті.

 

Контакти:

ТОВ «УУБ» — 044 3 830 830

Агент ТОВ «Біржа АПК ЦО України» – 096-40-87-505

Розпорядок роботи УУБ: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 17.30.

Розпорядок роботи Агента: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 16.00.

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні учасники торгової сесії з продажу пиломатеріалів!

ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ 25158707)  із залученням агента ТОВ  «Біржа агропромислового комплексу центральних областей України» (код ЄДРПОУ 24350147)

«14» грудня 2022 року

проводить додатковий аукціон з продажу пиломатеріалів лісовими господарствами Черкаської області – ресурсу 4 кварталу 2022 року – з використанням електронної торгової системи https://utsd.uub.com.ua.

 

Дата та час проведення: «14» грудня 2022 року о 10:00. ЧВЛ — 14.12.2022 — ПИЛОМАТЕРІАЛИ

 

Продукція: Пиломатеріал обрізний / Edged timber — Сосна звичайна / Pinus sylvestris

 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО ПОЧАТКОВА ВАРТІСТЬ ПРИ ПРОДАЖУ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ВКАЗУЄТЬСЯ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ПДВ!

 

До участі в аукціоні допускаються його учасники – продавці та покупці, які пройшли акредитацію на ТОВ «Українська універсальна біржа» (https://www.uub.com.ua/akredytatsiya/neobroblena-derevyna/).

Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УУБ» – https://www.uub.com.ua/ та в електронно-торговій системі https://utsd.uub.com.ua.

Прийом заявок закінчується 13.12.2022 р. 12:00  год.

Учасник, який подає заявку на участь в торговій сесії підтверджує свою згоду з умовами викладеними у Регламенті.

 

Контакти:

ТОВ «УУБ» — 044 3 830 830

Агент ТОВ «Біржа АПК ЦО України» – 096-40-87-505

Розпорядок роботи УУБ: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 17.30.

Розпорядок роботи Агента: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 16.00.

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні учасники торгової сесії з продажу необробленої деревини!

ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ 25158707) із залученням агента «Біржа агропромислового комплексу центральних областей України» (код ЄДРПОУ 24350147)

 14 грудня 2022 року

проводить додатковий аукціон з продажу необробленої деревини лісовими господарствами Дніпропетровської області – ресурсу 4 кварталу 2022 року – з використанням електронної торгової системи https://utsd.uub.com.ua.

 

Розклад аукціонів на 14.12.2022 р.:

ДП «Петриківське ЛГ» — з 10:15 до 10:30 3077 — Петровське

 

Для участі в аукціоні потрібно акредитуватись на ТОВ «УУБ» (інформація про порядок акредитації за посиланням https://www.uub.com.ua/akredytatsiya/neobroblena-derevyna) та подали на e-mail: tovagrobirga@gmail.com наступні скановані копії документів:

— заявку про участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності);

— довідку про переробку за попередній квартал, з підписом та печаткою (за наявності);

— платіжні доручення з відміткою банку про сплату гарантійного внеску та внеску за обробку даних.

 

Учасники аукціону:

— сплачують гарантійний внесок у розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вартості лотів на р/р № UA263806340000026002083095005 в ПуАТ «КБ»АКОРДБАНК», МФО 380634 , код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – ТОВ «Українська універсальна біржа» (в призначені потрібно вказувати № аукціону);

— сплачують внесок за обробку даних у розмірі 500,00 грн. в т.ч. ПДВ на р/р UA573253650000000260090030072, в АТ «Кредобанк»,  МФО 325365, код ЄДРПОУ — 24350147, отримувач – ТОВ «Біржа агропромислового комплексу центральних областей України» (в призначені потрібно вказувати № аукціону).

УВАГА! Гарантійний внесок та внесок за обробку даних — сплачуються учасниками аукціону до закінчення терміну прийому заяв на участь в аукціоні, а саме — до 12:00 год. 13 грудня 2022 року.

Учасник, який подає заявку на участь в торговій сесії підтверджує свою згоду з умовами викладеними у Регламенті.

 

Контакти:

ТОВ «УУБ» — 044 3 830 830

Агент ТОВ «Біржа АПК ЦО України» – 096-40-87-505

Розпорядок роботи УУБ: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 17.30.

Розпорядок роботи Агента: понеділок — п’ятниця з 8.30 до 16.00.

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки!