Нормативна база з організації біржових торгів та аукціонів
1.  Фонд державного майна України наказ №439 від 02.04.2012 р. «Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону»
2.  Закон України «Про управління об’єктами державної власності»
3.  Цивільний Кодекс України
4.  Закон України «Про приватизацію державного майна»
5.  Постанова КМУ «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності»
6.  Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»
7.  Постанова КМУ «Про заходи щодо удосконалення управління об’єктами державної власності»
8.  Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»
9.  Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
10.  Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України»

Нормативна база роботи товарної біржі
1.  Закон України «Про товарну біржу», від 10 грудня 1991 року № 1956-XII
2.  Кодекс України «Господарський кодекс України», вiд 16.01.2003 № 436-IV
3.  Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні», від 4 липня 2002 року № 37-IV
4.  Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України», від 24 червня 2004 року 1877-IV
5.  Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції», вiд 04.06.2009 № 1447-VI
6.  Про затвердження Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам (Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 серпня 2003 року № 259 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2003 р. за № 729/8050 )
7.  Закон України від 4 липня 2002 року № 37-IV «Про зерно та ринок зерна в Україні»