Оцінка майна — один з необхідних і найважливіших кроків при операціях з нерухомістю. Оцінкою майна називається процес визначення вартості майна та майнових прав на дату оцінки згідно з процедурою, встановленою нормативно-правовими актами і є результатом діяльності суб’єкта оціночної діяльності. У більшості випадків оцінка вартості майна необхідна у відповідності з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Експертна оцінка проводиться у багатьох випадках (повний перелік випадків, коли необхідна обов’язкова оцінка власності представлений у Законі про оцінку ), проте звичайна людина стикається з оцінкою в основному в декількох випадках: коли набуває майно, за рішенням суду або при оцінці збитку, нанесеного майну.

Товарна біржа АПК ЦО України надає послуги з оцінки:

1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості);
2. Оцінка машин і обладнання;
3. Оцінка дорожніх транспортних засобів;
4. Оцінка літальних апаратів;
5. Оцінка судноплавних засобів;
6. Оцінка інших рухомих речей;
7. Оцінка цілісних майнових комплексів;
8. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності;
9. Оцінка для цілей оподаткування та сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;
10. Експертна грошова оцінка земельних ділянок.

Подати заявку на оцінку


Товарна біржа АПК ЦО України має всі дозвільні документи на здійснення оціночної діяльності, а також кваліфікаційні свідоцтва, що дозволяють здійснювати оцінку рухомого (машин і обладнання) і нерухомого майна, автотранспортних засобів, товарів в обороті (врожаї, велика і дрібна рогата худоба, товарні запаси, готова продукція тощо). Оцінка майна здійснюється відповідно до діючих Національних Стандартів України та Методик, використовуючи методичні підходи, необхідні для визначення ринкової та інших видів вартості майна.

Видеокарты ASUS, отзыв на сайте http://videokart.net/ Подробно про достоинства и недостатки.