Оцінка земельних ділянок є одним з найбільш поширених видів оцінки. Фізична обмеженість такого природного ресурсу як «земля» робить його особливо привабливим і коштовним. Оцінка землі проводиться в разі внеску земельної ділянки в статутній капітал підприємства, оформлення договору застави земельної ділянки, визначенні ринкової вартості земельної ділянки в разі її купівлі-продажу, а також в інших випадках коли для ухвалення управлінських рішень пов’язаних із землею необхідно володіти інформацією відносно вартості земельної ділянки або вартості прав її оренди. Ринкова вартість землі в першу чергу залежить від місця розташування земельної ділянки, її цільового призначення, розміру, поточної кон’юнктури ринку подібних земельних ділянок, наявності комунікацій, під’їзних шляхів. Вартість оренди земельної ділянки залежить від прав орендаря земляного ділянки, тривалості терміну оренди, цільового призначення земельної ділянки, наявності або відсутності обмежень і обтяжень у використанні земельної ділянки. У практиці оцінки земельних ділянок існує три методи оцінки земельних ділянок: порівняльний метод, прибутковий метод, витратний метод. Кожен з вище перелічених методів оцінки земельної ділянки має свою специфіку і особливості. При оцінці земельних ділянок в населених пунктах під індивідуальну житлову забудову, оцінці дачних ділянок, ділянок призначених для промислової забудови, за наявності стійкого ринку купівлі-продажу землі використовується порівняльний метод оцінки земельної ділянки. Прибутковий метод оцінки земельної ділянки передбачає приведення майбутніх доходів від використання земельної ділянки до її поточної вартості. Прибутковий метод використовується у тому випадку, коли на оцінюваній земельній ділянці економічно доцільно і юридично допустимо вести господарську діяльність або здавати її в оренду. Витратний підхід використовується для оцінки тих земельних ділянок, на яких є поліпшення, і зводитися до визначення ринкової вартості витрат на ці поліпшення.

Для проведення оцінки земельної ділянки замовникові необхідно надати оцінювачеві документи, які індивідуалізують об’єкт оцінки, визначаючи його фізичні параметри і правову характеристику.


Експертна оцінка земельної ділянки найчастіше замовляється у наступних випадках:

 проведення угоди з купівлі-продажу земельної ділянки;
 передача земельної ділянки під заставу (кредитування);
 для цілей бухгалтерського обліку;
 розділ майна при розлученні або при вирішенні інших судових суперечок.

Вартість робіт з оцінки земельних ділянок визначається індивідуально.
Перелік документів, необхідних для проведення оцінки земельної ділянки:
1.  Документи, що підтверджують право власності або інше майнове право на об’єкт оцінки (Державний акт на землю, Договір оренди землі);
2.  Документи, що характеризують розмір і місце положення ділянки (кадастровий план);
3.  Документи, що підтверджують наявність або відсутність обтяжень або обмежень у використанні земельної ділянки;
4.  Інформацію відносно наявності споруд на оцінюваній земельній ділянці;
5.  Інформацію про наявність інженерних мереж і комунікацій.

 

У даному переліку представлений орієнтовний список документів необхідних для проведення оцінки земельної ділянки, даний список може бути розширений виходячи з необхідності оцінки конкретної земельної ділянки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них (експертна оцінка) проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки. Експертна оцінка земельних ділянок використовується при укладанні цивільно-правових угод відносно земельних ділянок та прав на них.


Для оцінки земельної ділянки необхідні:
1.  Державний акт на право власності на земельну ділянку. Якщо державний акт не містить кадастрового номеру земельної ділянки — необхідна довідка щодо його присвоєння;
2.  Паспорт власника (співвласника) земельної ділянки. При проведенні оцінки прав на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні державних або комунальних підприємств, пакет документів, необхідних для проведення оцінки землі, визначається окремо.