Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) — товари, зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах). До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 відсотків від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо).

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку сільського господарства України (ст.2) м. Київ, 24 червня 2004 року N 1877-ІV (В редакції Закону N 1447-VІ від 04.06.2009)

Сільськогосподарська продукція — сільськогосподарські харчові продукти тваринного і рослинного походження, що призначені для споживання людиною у сирому або переробленому стані як інгредієнти для їжі.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про безпечність та якість харчових продуктів (ст.1) (Назва Закону в редакції Закону N 2809-ІV від 06.09.2005 ) м. Київ, 23 грудня 1997 року N 771/97-ВР (Введено на підставі Закону N 2809-ІV від 06.09.2005)

Сільськогосподарська продукція — продукція, що підпадає під визначення груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) згідно із Законом України «Про Митний тариф України», за винятком підакцизних товарів, крім товарів первинного виноробства — виноматеріалів (коди УКТЗЕД 2204 29 — 2204 30).

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оптові ринки сільськогосподарської продукції (ст.1) м. Київ, 25 червня 2009 року N 1561-VІ

Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) для цілей глави 2 розділу XІV цього Кодексу — продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюются, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.14) м. Київ, 2 грудня 2010 року N 2755-VІ

Сільськогосподарська продукція — продукція, перелік якої визначений у групах 01-14 розділів І та ІІ Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України «Про Митний тариф України».

ЗАКОН УКРАЇНИ Про аграрні розписки (ст.1) м. Київ, 6 листопада 2012 року N 5479-VІ

Сільськогосподарська продукція — будь-яка продукція тваринного і рослинного походження, що підпадає під визначення першої — двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ Н А К А З Про затвердження Порядку митного оформлення та митного контролю предметів громадян, їх оподаткування під час переміщення через митний кордон України в прикордонних пунктах пропуску зони діяльності Чернігівської митниці (Порядок, п.1.4) 02.07.2002 N 257

Сільськогосподарська продукція — актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» (Положення (стандарт), п.4) 18.11.2005 N 790

Сільськогосподарська продукція — товари, зазначені у групах 1-24 Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України «Про Митний тариф України», якщо такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (Положення, п.1.2) 15.12.2004 N 637

Сільськогосподарська продукція — це зібраний урожай біологічних активів суб’єкта господарювання.

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 41 (МСБО 41). Сільське господарство (п.5) 01.01.2012

Обложки студии Фаргус на http://gamelegend.ru/ — крупнейший издатель пиратских дисков в России.