Шановні учасники біржових торгів!

Звертаємо вашу увагу на те, що окрім організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів, важливим напрямком роботи ліцензованої товарної Біржі є контроль та моніторинг виконання учасниками своїх договірних зобов’язань. З цією метою Біржею було розроблено і впроваджено систему моніторингу, яка в щоденному режимі здійснює аналіз та контролює дотримання учасниками своїх зобов’язань за результатами біржових торгів, а саме:

  • укладення договорів купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів;
  • здійснення відповідних розрахунків;
  • приймання та/або поставки виграної продукції.

Додатково, кожен учасник аукціону, чиї права були порушені, може з власної ініціативи повідомити Біржу (Агента Біржі, якого було залучено до аукціону) про такі порушення шляхом надсилання на електронну адресу, розміщену на офіційному вебсайті Біржі, листа з відповідними підтверджуючими документами (копія договору, виписки з рахунку тощо).

За фактом виявленого порушення Біржа в тісній взаємодії з Агентами проводить детальну перевірку, збираючи та аналізуючи отримані від учасників документи та пояснення, іншу інформацію, що стосується розгляду конкретної справи та приймає рішення щодо застосування санкцій до недобросовісних учасників.

За результатами розгляду кожної справи Біржа інформує її фігурантів про прийняте рішення щодо застосування санкцій шляхом направлення листа-повідомлення на їх електронні адреси, розміщує інформацію на офіційному вебсайті Біржі та Агента (у випадку його залучення до аукціону).

Санкції, які можуть застосовуватися Біржею до недобросовісних учасників біржових торгів, поділяються на фінансові та адміністративні.

Фінансові:

  • штраф;
  • утримання гарантійного внеску.

 

Адміністративні:

  • попередження;
  • зупинення допуску;
  • припинення членства.

Резюмуючи вищесказане у відповідності з сьогоденням наголошуємо, що біржовий моніторинг на ринку деревини – це складний і необхідний процес, метою якого є підвищення дисципліни виконання договірних зобов’язань та захист ринку і його учасників від маніпуляцій та розбалансування.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УУБ застосувала санкції до восьми учасників-порушників правил торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Головними принципами роботи Української універсальної біржі — є неухильне дотримання чинного законодавства, правил торгівлі та регламенту. Отже, на біржі постійно діє моніторинг стосовно виконання учасниками торгів своїх зобов’язань до умов укладених договорів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до восьми учасників-порушників, які брали участь у торгах за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», що відбулись 18 листопада, 16 грудня 2022 року, 24, 26 січня, 8, 13 лютого та 7 березня 2023 року.

Для двох учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі в наступних аукціонах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Полтавської та Вінницької областей.

Ще до шести учасників-порушників правил торгів, що були ініційовані лісгоспами Львівської, Вінницької, Рівненської, Черкаської та Полтавської областей, застосовані санкції у вигляді штрафу.

Застосування санкцій — це виключно вимушена міра для забезпечення прозорості, конкуренції торгів та рівних умов для всіх учасників аукціонів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» наголошує, що для недопущення виникнення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися регламенту та виконувати свої зобов’язання до укладених договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовані санкції до п’яти учасників-порушників на УУБ за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Українська універсальна біржа працює на засадах суворого дотримання нормативно-правових документів, правил торгівлі та регламенту. Тому на біржі діє постійний моніторинг стосовно недопущення порушень сторонами своїх зобов’язань щодо умов укладених договорів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до п’яти учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 8, 16 лютого, 1, 2, 10 березня 2023 року в Вінницькій, Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях.

До всіх п’ятьох учасників-порушників застосовані санкції у вигляді штрафу.

Наглядова рада УУБ наголошує, що санкції є вимушеною мірою для забезпечення прозорості, конкуренції торгів та рівних прав для всіх учасників. Для недопущення подібних ситуацій, учасникам необхідно неухильно дотримуватися виконання умов договорів, регламенту та правил торгівлі.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УУБ застосувала санкції до семи учасників-порушників правил торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Головними принципами роботи Української універсальної біржі — є неухильне дотримання чинного законодавства, правил торгівлі та регламенту. Отже, на біржі постійно діє моніторинг стосовно виконання учасниками торгів своїх зобов’язань до умов укладених договорів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до восьми учасників-порушників, які брали участь у торгах за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», що відбулись 22 липня, 12 вересня, 18 та 25 листопада 2022 року, 20 січня, 13 та 16 лютого 2023 року.

Для одного учасника-порушника санкції передбачають недопущення до участі в наступних аукціонах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Сумської області.

Ще до одного учасника застосовані санкції у вигляді недопущення до участі в наступних торгах протягом трьох місяців, будуть ініційовані лісовими господарствами Сумської області.

Для п’яти учасників-порушників застосовані санкції у вигляді штрафу.

Застосування санкцій — це виключно вимушена міра для забезпечення прозорості, конкуренції торгів та рівних умов для всіх учасників аукціонів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» наголошує, що для недопущення виникнення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися регламенту та виконувати свої зобов’язання до укладених договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовані санкції до восьми учасників-порушників правил торгів на УУБ за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Українська універсальна біржа працює за принципом неухильного дотримання правил торгівлі, нормативно-правових документів та регламенту. Відтак на біржі діє постійний моніторинг відносно недопущення порушень сторонами своїх зобов’язань стосовно умов укладених договорів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до восьми учасників-порушників, які брали участь у торгах за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», що відбулись 22, 25 листопада, 6 грудня 2022 року, 17 січня, 3, 6 лютого та 1 березня 2023 року.

Для чотирьох учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі в наступних аукціонах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Рівненської, Сумської та Черкаської областей.

Ще до чотирьох учасників-порушників застосовані санкції у вигляді штрафу.

Наглядова рада УУБ наголошує, що санкції є вимушеною мірою для забезпечення конкуренції торгів, прозорості та рівних прав для всіх учасників аукціонів. Для недопущення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися виконання регламенту, правил торгівлі та умов договорів.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовані санкції до п’яти учасників-порушників на УУБ за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Українська універсальна біржа працює на засадах суворого дотримання нормативно-правових документів, правил торгівлі та регламенту. Тому на біржі діє постійний моніторинг стосовно недопущення порушень сторонами своїх зобов’язань щодо умов укладених договорів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до п’яти учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 12 жовтня, 25 листопада, 14 грудня 2022 року, 5 та 30 січня 2023 року.

Для чотирьох учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Сумської, Рівненської, Житомирської та Черкаської областей.

Ще до одного учасника-порушника застосовані санкції у вигляді недопущення до участі у наступних торгах протягом трьох місяців, що будуть ініційовані лісовими господарствами Вінницької області.

Наглядова рада УУБ наголошує, що санкції є вимушеною мірою для забезпечення прозорості, конкуренції торгів та рівних прав для всіх учасників. Для недопущення подібних ситуацій, учасникам необхідно неухильно дотримуватися виконання умов договорів, регламенту та правил торгівлі.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовані санкції до десяти учасників-порушників правил торгів на УУБ за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Українська універсальна біржа працює за принципом неухильного дотримання правил торгівлі, нормативно-правових документів та регламенту. Відтак на біржі діє постійний моніторинг відносно недопущення порушень сторонами своїх зобов’язань стосовно умов укладених договорів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до десяти учасників-порушників, які брали участь у торгах за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», що відбулись 25 серпня, 21 вересня, 3, 19, 20 жовтня, 11 листопада, 7 та 20 грудня 2022 року.

Для восьми учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі в наступних аукціонах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Чернігівської, Полтавської, Київської, Львівської, Черкаської областей.

До одного учасників-порушників застосовані санкції у вигляді недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Вінницької області й утримання частини гарантійного внеску, як штрафу.

Ще до одного учасника-порушника санкції передбачають утримання частини гарантійного внеску, як штрафу.

Наглядова рада УУБ наголошує, що санкції є вимушеною мірою для забезпечення конкуренції торгів, прозорості та рівних прав для всіх учасників аукціонів. Для недопущення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися виконання регламенту, правил торгівлі та умов договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовані санкції до чотирнадцяти учасників-порушників правил торгів на УУБ за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Українська універсальна біржа працює за принципом неухильного дотримання правил торгівлі, нормативно-правових документів та регламенту. Відтак на біржі діє постійний моніторинг відносно недопущення порушень сторонами своїх зобов’язань стосовно умов укладених договорів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до чотирнадцяти учасників-порушників, які брали участь у торгах за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», що відбулись 29 серпня, 7, 9, 19, 21, 23, 26 вересня, 11, 13, 20 жовтня, 8, 15 та 18 листопада 2022 року.

Для дванадцяти учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі в наступних аукціонах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Черкаської, Чернігівської, Закарпатської, Рівненської, Полтавської та Житомирської областей.

Ще до двох учасників-порушників застосовані санкції у вигляді недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Львівської та Житомирської областей й утримання гарантійного внеску, як штрафу.

Наглядова рада УУБ наголошує, що санкції є вимушеною мірою для забезпечення конкуренції торгів, прозорості та рівних прав для всіх учасників аукціонів. Для недопущення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися виконання регламенту, правил торгівлі та умов договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УУБ застосувала санкції до трьох учасників-порушників торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Головними принципами роботи Української універсальної біржі — є неухильне дотримання чинного законодавства, правил торгівлі та регламенту. Отже, на біржі постійно діє моніторинг стосовно виконання учасниками торгів своїх зобов’язань до умов укладених договорів.

Наглядова рада УУБ була вимушена застосувати санкції до трьох учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 6, 7, жовтня та 1 листопада 2022 року.

Для всіх трьох учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Житомирської, Черкаської, та Рівненської областей.

Застосування санкцій — це виключно вимушена міра для забезпечення прозорості, конкуренції торгів та рівних умов для всіх учасників аукціонів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» наголошує, що для недопущення виникнення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися регламенту та виконувати свої зобов’язання до укладених договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовані санкції до п’яти учасників-порушників правил торгів на УУБ за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Українська універсальна біржа працює за принципом неухильного дотримання правил торгівлі, нормативно-правових документів та регламенту. Відтак на біржі діє постійний моніторинг відносно недопущення порушень сторонами своїх зобов’язань стосовно умов укладених договорів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до п’яти учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 9 вересня, 10, 20 жовтня, 14, 24 листопада 2022 року та 1 лютого 2023 року.

Для трьох учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Житомирської, Черкаської та Львівської областей.

До одного учасника-порушника застосовані санкції у вигляді утримання гарантійного внеску, як штрафу та недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Житомирської області.

Також ще до одного учасника-порушника застосовані санкції, які передбачають утримання гарантійного внеску, як штрафу.

Наглядова рада УУБ наголошує, що санкції є вимушеною мірою для забезпечення конкуренції торгів, прозорості та рівних прав для всіх учасників аукціонів. Для недопущення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися виконання регламенту, правил торгівлі та умов договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УУБ застосувала санкції до чотирьох учасників-порушників торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Головними принципами роботи Української універсальної біржі — є неухильне дотримання чинного законодавства, правил торгівлі та регламенту. Отже, на біржі постійно діє моніторинг стосовно виконання учасниками торгів своїх зобов’язань до умов укладених договорів.

Наглядова рада УУБ була вимушена застосувати санкції до шести учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 8, 21 вересня, 6 жовтня, 15 та 21 листопада.

Для всіх чотирьох учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Чернігівської, Черкаської, Сумської та Львівської областей.

Застосування санкцій — це виключно вимушена міра для забезпечення прозорості, конкуренції торгів та рівних умов для всіх учасників аукціонів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» наголошує, що для недопущення виникнення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися регламенту та виконувати свої зобов’язання до укладених договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Застосовані санкції до чотирьох учасників-порушників на УУБ за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Українська універсальна біржа працює на засадах суворого дотримання нормативно-правових документів, правил торгівлі та регламенту. Тому на біржі діє постійний моніторинг стосовно недопущення порушень сторонами своїх зобов’язань щодо умов укладених договорів.Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» застосувала санкції до чотирьох учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 7 лютого, 20, 21 вересня 2022 року та 5 січня 2023 року.

Для трьох учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Львівської, Житомирської та Рівненської областей.

Ще до одного учасника-порушника застосовані санкції у вигляді утримання гарантійного внеску, як штрафу.

Наглядова рада УУБ наголошує, що санкції є вимушеною мірою для забезпечення прозорості, конкуренції торгів та рівних прав для всіх учасників. Для недопущення подібних ситуацій, учасникам необхідно неухильно дотримуватися виконання умов договорів, регламенту та правил торгівлі.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УУБ застосувала санкції до шести учасників-порушників торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Головними засадами роботи Української універсальної біржі — є суворе дотримання чинного законодавства, регламенту та правил торгівлі. Тому на біржі діє постійний моніторинг щодо виконання учасниками торгів своїх зобов’язань до укладених договорів.

Наглядова рада УУБ була вимушена застосувати санкції до шести учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 20 травня, 7, 9 вересня, 5 та 18 жовтня 2022 року.

Для п’яти учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Черкаської, Житомирської та Чернігівської областей.

Ще дня одного учасника санкції передбачають утримання гарантійного внеску, як штрафу.

Застосування санкцій — це вимушена міра для забезпечення конкуренції, прозорості торгів та рівних умов для всіх учасників.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» наголошує — для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому, учасникам аукціонів необхідно неухильно дотримуватися правил торгівлі та виконувати свої зобов’язання до умов укладених договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УУБ застосувала санкції до шести учасників-порушників торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Головними принципами роботи Української універсальної біржі — є неухильне дотримання чинного законодавства, правил торгівлі та регламенту. Отже, на біржі постійно діє моніторинг стосовно виконання учасниками торгів своїх зобов’язань до умов укладених договорів.

Наглядова рада УУБ була вимушена застосувати санкції до шести учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись 7, 9, 16 вересня, 26 жовтня та 15 листопада.

Для п’яти учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Черкаської, Житомирської та Чернігівської областей.

Ще дня одного учасника санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Черкаської області та утримання гарантійного внеску, як штрафу.

Застосування санкцій — це виключно вимушена міра для забезпечення прозорості, конкуренції торгів та рівних умов для всіх учасників аукціонів.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» наголошує, що для недопущення виникнення подібних ситуацій, учасникам необхідно суворо дотримуватися регламенту та виконувати свої зобов’язання до укладених договорів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

УУБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Головними засадами роботи Української універсальної біржі — є суворе дотримання чинного законодавства, регламенту та правил торгівлі. Тому на біржі діє постійний моніторинг щодо виконання учасниками торгів своїх зобов’язань до укладених договорів.

Наглядова рада УУБ була вимушена застосувати санкції до учасників-порушників, які брали участь в аукціонах, що відбулись

6 травня, 9 травня, 2 червня, 3 червня, 8 червня, 10 червня, 13 червня, 14 червня, 22 червня, 28 червня, 1 липня, 8 липня, 14 липня, 20 липня, 28 липня, 29 липня,  9 серпня, 10 серпня, 16 серпня, 17 серпня, 18 серпня, 26 серпня, 9 вересня, 15 вересня, 21 вересня 2022 року.

Для всіх учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних торгах протягом одного місяця, що будуть ініційовані лісовими господарствами Черкаської області та утримання гарантійного внеску, як штрафу.

Застосування санкцій — це вимушена міра для забезпечення конкуренції, прозорості торгів та рівних умов для всіх учасників.

Наглядова рада ТОВ «Українська універсальна біржа» наголошує — для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому, учасникам аукціонів необхідно неухильно дотримуватися правил торгівлі та виконувати свої зобов’язання до умов укладених договорів.

 

 

 

Настоящий диплом бакалавра Поныри. Заказал http://gsdiploms.com/ диплом специалитета Очер. Работая на настольном компьютере, вы едва узнаете программное обеспечение, которое запихивает его внутрь вас. - Социальные