• Оцінка рухомих речей
  • Оцінка рухомих речей
  • Оцінка рухомих речей
  • Оцінка рухомих речей

Оцінка інших рухомих речей

ТОВ «Біржа АПК ЦО України» здійснює оцінку рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

Рухомі речі за визначенням не мають високої вартості, однак враховуючи їх кількісні показники складають вагому частину в вартості активів підприємства.

Кваліфіковано проведена оцінка рухомих речей дозволяє керівнику підприємства отримати точну та своєчасну інформацію про вартість товарів, продукції, виробничих запасів, інших матеріальних активів. На основі такої інформації стає можливим мінімізувати похибку при розрахунку необхідного залученого капіталу, визначенні стратегії інвестиційних проектів, обрахувати потенціал підприємства при бізнес-плануванні тощо.

Незалежна оцінка рухомих речей може бути проведена стосовно таких об’єктів як:

 товари;
 продукція (промислова, сільськогосподарська тощо);
 виробничі запаси;
 тварини, зокрема на вирощуванні та відгодівлі;
 посіви майбутнього урожаю тощо.

Ситуації, за яких виникає потреба в оцінці рухомих речей, включають:

 операції купівлі-продажу;
 здійснення внеску до статутного капіталу створюваного підприємства;
 забезпечення кредитних зобов’язань;
 в цілях бухгалтерського обліку;
 виділення частки власників (учасників);
 страхування;
 банкрутства;
 реструктуризації або ліквідації підприємства;
 визначення збитку і величини страхового відшкодування.