• Оцінка транспортних засобів
  • Оцінка транспортних засобів
  • Оцінка транспортних засобів
  • Оцінка транспортних засобів
  • Оцінка транспортних засобів
  • Оцінка транспортних засобів

Оцінка дорожніх транспортних засобів

Основним підходом до визначення ринкової вартості транспортних засобів є порівняльний підхід. Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) ТЗ, ідентичних або аналогічних оцінюваному на первинному чи вторинному ринках ТЗ, з відповідним коригуванням, що враховує відмінності між об’єктом порівняння та об’єктом оцінки. Під первинним слід розуміти ринок нових ТЗ, під вторинним — ринок ТЗ, які були в користуванні. Для визначення вартості за порівняльним підходом використовуються статистично усереднені цінові дані ТЗ, які були відчужені в Україні, за умов, що вони відповідають змісту поняття «ринкова вартість», зокрема ґрунтуються на даних ринку ТЗ і зведені в довідниках, до яких висуваються вимоги щодо науковості, об’єктивності, об’ємності інформації.

Найбільш вірогідним методом порівняльного підходу до оцінки ТЗ є метод, заснований на аналізі цін ідентичних ТЗ. За цим методом вартість визначається на базі середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного ТЗ з відповідним строком експлуатації. Подальше коригування враховує різницю між пробігом, комплектністю, укомплектованістю, технічним станом об’єкта порівняння та об’єкта оцінки.

У разі неможливості визначення вартості КТЗ з урахуванням цін ідентичних ТЗ допускається використання методу, заснованого на аналізі цін аналогічних транспортних засобів. За цим методом вартість ТЗ визначається відповідно до цінових даних, аналогічних, але не ідентичних ТЗ, з належним або скоригованим строком експлуатації. Подальше коригування вартості здійснюється шляхом врахування різниці між пробігом, комплектністю, укомплектованістю, технічним станом об’єкта порівняння та об’єкта оцінки.

Коригування, які застосовуються в порівняльному підході, приймаються у вигляді коефіцієнта (відсотка) до середньої ціни ТЗ або у вигляді грошової суми, що додається або вираховується з цієї ціни, а також комбінування зазначених засобів. Коригування вартості ТЗ з причин різниці в пробігу здійснюється коефіцієнтом коригування ринкової вартості ТЗ за величиною пробігу; з причин різниці технічного стану — процентом додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості ТЗ залежно від умов догляду, зберігання, використання та ін.; з причин функціонального зносу ТЗ — коефіцієнтом функціонального зносу; з причин особливостей економічного стану в різних регіонах України і різних країнах світу — коефіцієнтом ринку регіону та коефіцієнтом коригування вартості ТЗ у країні придбання до його вартості в провідних країнах-експортерах. Вартість ТЗ коригується відповідною грошовою сумою, яка враховує його комплектність, укомплектованість, наявність пошкоджень, які потребують відновлювального ремонту, відновлення і (чи) оновлення складників.

Оцінка автомобілів

Найбільш розповсюдженими випадками проведення незалежної оцінки автомобілів є:

1.  Продаж автомобіля (зокрема юридичною особою).
2.  Оформлення договору оренди автомобіля.
3.  Перереєстрація автомобіля після смерті власника.
4.  Оцінка автомобіля при розлученні (розподіл майна) або при інших судових суперечках.

Для проведення оцінки автотранспорту необхідні наступні документи:
1.  Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
2.  Паспорт власника. У випадку смерті власника необхідні: свідоцтво про смерть, документ, який підтверджує зв’язок між померлим на спадкоємцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо), паспорт спадкоємця.
3.  Фотографії автомобіля (робимо на місті).

Незалежна оцінки автомобілів проводиться у відповідності із Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів (Наказ Міністерства Юстиції України від 24.07.2009 №1335/5/1159). Вартість розповсюджених моделей автомобілів розраховується на підставі даних, наведених у довіднику «Бюллетень автотоварознавця» (Періодичний довідник. Міністерство юстиції України, Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз, Інформаційно-обчислювальний центр Союзу експертів України).