• Оцінка машин і обладнання
  • Оцінка машин і обладнання
  • Оцінка машин і обладнання
  • Оцінка машин і обладнання
  • Оцінка машин і обладнання

Оцінка машин і обладнання

Оцінка машин і обладнання являє собою визначення вартості практично усього спектру об’єктів рухомого майна — це оцінка верстатів, приладів, будівельної і дорожньої техніки, підйомно-транспортного устаткування, серійних технологічних комплексів і ліній, силових агрегатів, оргтехніки, меблів, побутових предметів і інших об’єктів, які відносяться до рухомого майна.

Необхідність оцінки машин і обладнання виникає, коли це устаткування або машини стають об’єктами яких-небудь операцій і угод. Так само це може бути страхування майна, переоцінка основних фондів тощо.

Слід зазначити, що машини і обладнання характеризуються, як правило, великою кількістю різних параметрів і різноманітністю номенклатури. Визначення ринкової вартості машин і обладнання є складним і унікальним процесом, оскільки часто в процесі оцінки неможливо знайти абсолютно ідентичний аналог для оцінюваного об’єкту.

Оцінка обладнання

Найчастішими випадками проведення оцінки обладнання є оцінка для цілей бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі при продажу основних засобів та внесків до статутного капіталу), а також для передачі основних засобів підприємства у заставу (кредитування).

Для проведення оцінки обладнання необхідні наступні документи:
1.  Перелік обладнання із вказаними марками та моделями, датою вводу до експлуатації та первісною вартістю кожної позиції. У деяких випадках, ми також пропонуємо замовнику вказати стан обладнання, що підлягає оцінці.
2.  По деяким видам обладнання необхідно надати технічну документацію. Строк виконання та вартість роботи визначається кількістю позицій у завданні на оцінку, а також типом обладнання.

У більшості випадків під оцінкою обладнання слід розуміти визначення його ринкової вартості.

Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкту оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем і продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу. (Національний стандарт № 1 «Загальні положення оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003 р.).

При цьому залишкова (балансова) вартість до ринкової не має жодного відношення. Верстат може бути повністю амортизований, однак при цьому перебувати у доброму технічному стані та мати високу ринкову вартість. Також можлива ситуація, коли обладнання є непридатним для подальшої експлуатації та підлягає утилізації (металобрухт), а його залишкова балансова вартість завищена.

люстры под старину из дерева купить купить люстру старинную кованые люстры производство