Експертна оцінка

Визначення вартості майна та майнових прав згідно з процедурою, встановленою нормативно-правовими актами.

Оцінка нерухомості

Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) для визначення поточної ринкової, або іншої вартості об’єкту.

Оцінка машин і обладнання

Оцінка машин і обладнання являє собою визначення вартості практично усього спектру об’єктів рухомого майна.

Оцінка транспортних засобів

Оцінка дорожніх транспортних засобів для визначення ринкової вартості за допомогою порівняльного підходу та ін.

Оцінка рухомих речей

ТОВ «Біржа АПК ЦО України» здійснює оцінку рухомих речей, які складають вагому частину в вартості активів підприємства.

Оцінка для оподаткування

Оцінка для цілей оподаткування та сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.